Logo Museo Salgadeiras de Moreiras

Política de privacidade

Vostede presta o seu consentimento para que o Museo Salgadeiras de Moreiras - Concello de O Grove, de acordo co establecido na Lei Orgánica de Datos de Carácter persoal 15/1999, de 13 de decembro (BOE de 14 de decembro), incorpore ao seu ficheiro os datos persoais proporcionados neste formulario, que só se usarán para comunicarnos con vostede e prestarlle o servizo solicitado. Vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos mesmos, mediante escrito dirixido ao Museo Salgadeiras de Moreiras (Punta Moreiras s/n, Reboredo, Parroquía de San Vicente, 36988 - O Grove(Pontevedra), España) acompañado de fotocopia do seu DNI. Ao pulsar sobre "Enviar mensaxe" enténdese que presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos solicitados neste formulario e para a posterior resposta vía email.

Pechar