Artes de pesca

Da observación e estudo que pescadores e mariñeiros fan dos hábitos dos animais mariños derívanse os métodos e aparellos empregados para a súa captura.

A evolución dos sistemas de pesca e dos materiais empregados para a confección das artes a través da historia presenta distintos momentos de auxe e desenvolvemento, intercalados con algúns de abandono ou decadencia. Existen ao longo da nosa costa numerosas vilas romanas que dan testemuño dun importante desenvolvemento pesqueiro nesa época. Porén, durante a Alta Idade Media a actividade pesqueira decae, mais volve rexurdir no século XIV.

O século XIX representa o máis importante desenvolvemento das nosas artes pesqueiras e, xa na década de 1960, coa introdución do nailon, plástico, motores foraborda, materiais e novas tecnoloxías de detección da pesca e sistemas de navegación, aumenta enormemente o esforzo pesqueiro, o que fai de Galicia unha das potencias no mundo da pesca, pero provoca asemade un alarmante descenso das capturas.

Redes, nasas, artes de cordel e anzol son presentadas na exposición, explicando o seu funcionamento a través de fotografías, debuxos e esquemas.