Aparellos e sistemas de navegación

Este apartado pode darnos a coñecer a evolución dos sistemas de propulsión das embarcacións e, en xeral, a arte de navegar desde a antigüidade ata os nosos días, xa con tecnoloxías electrónicas:

Velas e remos, motores diésel de fabricación artesanal, os primeiros motores foraborda, sondas manuais e corredeiras de barquilla, a observación dos astros mediante sinxelos aparellos fabricados con madeira e logo metais, a evolución das áncoras de pedra e madeira ata os diversos modelos das de ferro, bitácoras, compases, sondas electrónicas, radiotelefonías e sistemas de posicionamento de recente antigüidade coma o radiogoniómetro etc.