Accesibilidade

Os criterios de accesibilidade seguidos son os recomendados pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do World Wide Web Consortium (W3C) nas "Pautas de Accesibilidade á Contido Web 1.0".

Entre as medidas usadas para que o contido web sexa comprensible e navegable destacamos as seguintes:

Para un rápido acceso ás diferentes seccións do sitio, definíronse uns atallos de teclado que se poden consultar na táboa que hai a continuación. A activación dos atallos de teclado depende do navegador utilizado.

Táboa de atallos de teclado

0: Inicio
1: Actividades
2: Contacta
3: Mapa do sitio
4: Accesibilidade
5: Información legal
6: Privacidade
7: Links
8: Créditos
a: O museo
b: A contorna
c: Visitas
d: Proceso da salga
e: Artes de pesca
f: Marisqueo
g: Conserva hermética
h: Cordeis e cabos
i: Carpinteria de ribeira
j: Aparellos de navegación